V Nemčiji poznajo edinstven izobraževalni sistem. Njegova posebnost je, da se učenci usmerijo že zelo zgodaj, kar jim omogoča lažjo zaposlitev v prihodnosti. Srednje šole v Nemčiji se zato delijo na tri različne vrste: HauptschuleRealschule in Gymnasium.

Hauptschule obiskujejo učenci med 10. in 15. letom starosti (od 4. do 8. razreda). Na koncu izobraževanja v tej vrsti šole učenci prejmejo spričevalo, s katerim se lahko vpišejo na strokovno šolo, ki traja do 18. leta.

Realschule omogoča izobraževanje učencem med 10. in 16. letom. Na koncu izobraževanja v tej vrsti šole učenci dobijo spričevalo, s katerim se lahko vpišejo na strokovno šolo ali gimnazijo. Realschule združuje teoretično in praktično izobraževanje.

Gymnasium v večini nemških pokrajin obiskujejo dijaki do 13. razreda (učenci med 10. do 19. letom starosti), po zaključku te šole pa dijaki prejmejo srednješolsko spričevalo, imenovano Abitur, ki jim omogoča, da svoje izobraževanje nadaljujejo na univerzi ali kateri drugi višješolski instituciji.

 

Način izobraževanja

Izobraževanje v gimnaziji je splošno, dijaki izbirajo med 6. skupinami predmetov: družboslovni predmeti, splošno izobraževanje, matematika, naravoslovni predmeti, glasba in tuji jeziki.

Vsaka šola nudi eno ali dve vrsti navedenih programov, kjer morajo učenci izbrati najmanj 2 intenzivna predmeta in 7 do 10 standardnih predmetov. Nekatere privatne srednje šole vključujejo tudi program International Baccalaureate.

Izpiti in sistem ocenjevanja

V zadnjem letu srednješolskega izobraževanje dijaki opravljajo maturo tako, da izbirajo med predmeti iz svojega izbranega področja. Dijaki opravljajo po en izpit za vsakega od dveh intenzivnih predmetov in po en izpit za vsakega od dveh standardnih predmetov. Skupno torej opravljajo štiri izpite.

Skupni srednješolski uspeh je sestavljen tako, da se upoštevajo rezultati mature in ocene zadnjih 2 ali 3 let srednješolskega izobraževanja. Ko učenci opravijo zadnji izpit, prejmejo Abiturzeugnis, spričevalo srednješolskega izobraževanja v Nemčiji. Ta dokument je sicer nujen za zaključek srednješolskega izobraževanja, a največkrat ni edini pogoj za vpis na univerzo ali katero drugo višješolsko institucijo.

Novo! Agencija Integral zdaj ponuja tudi krajše programe na nemških srednjih šolah. 

Uradni predstavnik skupine IntegralEdu v Sloveniji je

Nanaja, Tamara Nanaja s.p.

t: +386 (0)40 282 989

e-mail: info@integraledu.si

Za vas smo dosegljivi: 

TOREK in ČETRTEK od 9h do 17h 

SREDA od 11h do 19h

Naše svetovanje in delo z vami potekata prek telefona in spletnih aplikacij, kjer z vami izvajamo video sestanke. 

Za osebno srečanje v naši mobilni pisarni, v hostlu Tresor na Čopovi 38, se je potrebno naročiti. 

Po vnaprejšnjem dogovoru, smo dosegljivi tudi ostale dni v tednu. 

 

Obiščite nas na:
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_logo