top of page

NAŠE STORITVE

SVN_INP(July-2019_UNI-Intervies-2)_1080x1080px.png

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Analiza potreb in ciljev prijavitelja

⚡Karierno usmerjanje 

Individualno svetovanje in definiranje prioritet

Priprava seznama univerz, na katere prijavitelj želi         kandidirati za vpis

Priprava seznama potrebne prijavne dokumentacije       in usmerjanje pri pridobivanju le-te

Izbor študijskega programa in univerz

POŠILJANJE DOKUMENTOV NA IZBRANO UNIVERZO

Pogoji in roki za prijave na izbrane univerze
Izpolnjevanje prijavnice

Pregled in dopolnjevanje prijavne dokumentacije
Izpolnjevanje in pošiljanje dokumentacije
Pregledavanje, pomoč, posredovanje pri prevodu         in overitvi poslanih dokumentov.

SVN_IGP(March_StayHome-2)_1080x1080px.png
Team Task

DODATNE STORITVE

Delavnica pisanja motivacijskega pisma
Pomoč pri izdelavi CV-ja

Konverzacije v angleščini in pomoč pri pripravi

     na jezikovni izpit
⚡Pomoč pri pridobivanju dokumentov iz srednje 

     šole
⚡Priprava na sprejemne izpite

⚡Priprava na sprejemne intervjuje

4923.jpg

VPIS NA IZBRANO UNIVERZO

Komunikacija z univerzo

Vodenje evidence o rokih prijav na univerze
Potrditev vpisnega mesta

PRIJAVE ZA NAMESTITEV NA KAMPUSU UNIVERZE (kjer univerze nudijo namestitev znotraj kampusa)

Pridobivanje informacij o namestitvi, ki jo nudi               univerza

Prijava za namestitev in potrditev mesta v                     študentskem domu s plačilom depozita

⚡Svetovanje v zvezi z iskanjem zasebnih namestitev

SVN_IGA(May_Breda-2)_1080x1080px.png
SVN_FBP(November-2018_UNI)_940x788px.png

ORGANIZACIJA POTOVANJA in spoznavanje drugih mednarodnih študentov

Predeparture meeting

Nasveti pred odhodom — zdravstveno zavarovanje,               bančni računi, vize itd.

Priprave za pot in odhod na univerzo

Povezovanje z bodočimi kolegi iz univerze in                           starejšimi študenti, ki na izbrani univerzi prijavitelja že             študirajo.

bottom of page