top of page

Avstrija je med slovenskimi študenti priljubljena zaradi svoje bližine, kvalitete izobraževalnega sistema, zgodovinske povezanosti in nizkih šolnin. K temu pripomore tudi dejstvo, da več kot 25 % vseh študentov v Avstriji predstavljajo tujci, med katerimi so najštevilčnejši študenti iz Slovenije in sosednjih držav.  

Dvojni izobraževalni sistem

Kot večina zahodnih držav ima tudi Avstrija sistem, v katerem se visokošolske institucije delijo na raziskovalne univerze in univerze uporabnih znanosti.

 

Raziskovalne univerze "die Universität"

Avstrija ima 35 univerz, od katerih je 6 umetniških, 3 medicinske in 13 zasebnih. Večina dodiplomskih programov na avstrijskih univerzah traja tri leta, nekaj programov pa štiri. Univerze ponujajo tradicionalne študije, kot so poslovanje, medicina, psihologija, sociologija, naravoslovne znanosti, veterina, rudarstvo in mnogi drugi. Podiplomski študij povečini traja dve leti, v izjemnih primerih pa le eno.

Za nekatere študijske programe ni sprejemnega postopka oz. omejitve vpisa. Po drugi strani pa so sprejemni postopki nekaterih študijev, kot so medicina, veterina in stomatologija, zelo kompleksni in dolgotrajni ter zahtevajo poznavanje naravoslovja kot tudi napredno znanje latinščine.

Univerze uporabnih znanosti "die Fachhochschule"

Ta vrsta univerze je usmerjena v prakso in pridobivanje praktičnega znanja že tekom študija, zato se veliko diplomantov odloči za takojšnjo zaposlitev. Večina teh univerz je specializirana za posebna področja, kot so poslovanje, tehnične znanosti in podobno. Pripravništvo med študijem je sestavni del študijskega programa, brez katerega ni mogoče diplomirati, po diplomi pa so študentje, ki diplomirajo na teh univerzah, popolnoma pripravljeni na trg dela. Ker nekateri študijski programi zahtevajo posebne spretnosti in znanja, jih ima večina sprejemne izpite in sprejema omejeno število študentov. Študenti, ki študirajo na takšnih univerzah, zelo pogosto tudi delajo tekom študija, kar jim omogoča prilagodljivost študijskih programov. 

Večina programov poteka v nemškem jeziku, vendar univerze ponujajo vsako leto več študijev v angleščini.

 

Pozor! Velika večina študijev na avstrijskih univerzah poteka v nemščini, zato je potrebna minimalna raven B2 ali C1, ki jo moraš potrditi z uradnim certifikatom nemškega jezika.

 

Se želiš vpisati na študij v Avstriji? Lahko ti pomagamo! 

Naša pisarna ti lahko pomaga pri vpisu na določene državne in zasebne univerze. Če želiš preveriti možnost vpisa preko agencije IntegralEdu, nas pred tem kontaktiraj.

Avstrijske univerze, s katerimi redno sodelujemo: 

 • Webster University Vienna

 • MODUL University Vienna

 • FH Kaernten (Carinthia University of Applied Science)

ter druge priljubljene univerze:

 • Universität Wien

 • WU Wien

 • TU Wien

 • Universität für angewandte Kunst 

 • Universität Klagenfurt

 • Universität Graz

 • FH OÖ - Fachhochschule Oberösterreich

 • Universität Linz

 • Universität Salzburg

Prijavi se na brezplačno uvodno svetovanje, kjer bosta skupaj z izobraževalnim svetovalcem ugotovila, kako ti Integraledu lahko pomaga do sanjskega študija v Avstriji!

 

 

Izberite paket svetovalnih storitev za izobraževanje v tujini, ki ustreza vašim možnostim. Obrnite se na naše svetovalce, ki vas bodo seznanili s paketi naših storitev in njihovimi cenami. Nekatere storitve so popolnoma brezplačne!

Vienna
bottom of page