top of page

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

Podjetje IntegralEdu d.o.o. Pierottijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvaška, v Sloveniji z vsemi storitvami zastopa pravna oseba Nanaja, svetovanje in komuniciranje, Tamara Nanaja Trani s.p., Tržaška 2, 1000 Ljubljana, ki je ustrezno registrirana in obstoječa v skladu z zakoni Republike Slovenije s sedežem in naslovom v Ljubljani, na Tržaški 2 ter vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko 7228449000. Pravna oseba je del mednarodne skupine Integral, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju izobraževalnega svetovanja.

Pri izvajanju aktivnosti, kot so

 • Trgovinsko zastopanje tujih izobraževalnih organizacij v Republiki Sloveniji;

 • Posredovanje med tujimi izobraževalnimi organizacijami ter lokalnimi fizičnimi in pravnimi osebami;

 • Priprava prevodov iz tujih jezikov v slovenščino in iz slovenščine v tuje jezike /prevajalska dejavnost/;

»Nanaja, Tamara Nanaja Trani s.p. in Integraledu d.o.o.« obdelujeta podatke, med katerimi so tudi osebni podatki.

Namen tega pravilnika je obveščanje o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke kot skrbnik ter o vaših pravicah v povezavi s tem.

Zaščita vaših osebnih podetkov je za nas zelo pomembna. »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o« obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo o zaščiti osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (»GDPR«) in veljavno evropsko in slovensko zakonodajo. Prizadevamo si, da bi bili pri obdelavi vaših osebnih podatkov kar najbolj jasni, natančni in pregledni.

 

 1. Vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o«

»IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o« obdeluje osebne podatke, ki ste jih prostovoljno oddali, in sicer: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, mobilni telefon, e-naslov, lokacija, naslov, ime izobraževalne ustanove, ki jo trenutno obiskujete, pridobljeni jezikovni certifikati, želje glede študijskih področij, država in leto, v katerem se prijavljate, fotografije, avdio/video posnetki, ki so del pogodbenih dokumentov; vključno z, a ne omejeni na: življenjepis, motivacijsko pismo, kopije osebnih dokumentov, zdravstvene in finančne informacije o kandidatu/kandidatki in njegovih/njenih starših. Podrobne informacije o različnih vrstah podatkov, ki so zbrani in obdelani, bodo zagotovljene med izvajanjam ustrezne dejavnosti (vključno z dejavnostmi na spletu) in v povezavi s tem posredovane družbi »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«

 

   2. Pravilnik o piškotkih (COOKIES)

Naše spletne storitve uporabljajo tako imenovane »piškotke« in »piksel oznake.« Piškotki ne povročajo škode na vašemu računalniku. To so majhne datoteke, ki jih brskalniki shranjujejo na računalniku in ki pripomorejo k temu, da so naše spletne storitve bolj dostopne, učinkovite in varnejše. Poleg tega piškotki služijo za izvajanje določenih uporabniških funkcij.


Nastavitve svojega internetnega brskalnika lahko nastavite tako, da se piškotki ne shranjujejo, oziroma lahko predhodno shranjene piškotke pobrišete. Če bi radi uporabili te funkcije, se prosimo obrnite na izdelovalca vašega spletnega brskalnika. Obstaja možnost, da internetni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča funkcije za nadzor uporabe, shranjevanja in brisanja shranjenih piškotkov, za kar podjetje »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« ni odgovorno. V primeru, da onemogočite shranjevanje piškotkov ali zbrištete že shranjene piškotke, obstaja, odvisno od tega, kakšne vrste so, možnost, da stran ne bo pravilno delovala.

 

Naše spletne storitve običajno uporabljajo »sejne piškotke«, ki se samodejno izbiršejo, ko se brskalnik zapre. Včasih uporabljajo »trajne piškotke,« ki ostanejo shranjeni na vaši napravi, dokler jim ne poteče veljavnost oziroma so zbrisani na vašo zahtevo. Takšni piškotki nam omogočajo prepoznavanje vašega brskalnika ob prihodnjem obisku. Za podrobnosti o drugih piškotkih (»3rd party cookies«), kot so piškotki Google Inc., si oglejte pravila glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov teh ponudnikov.

 

   3. Namen obdelave

Osebni podatki, ki ste nam jih dostavili, se obdelujejo in uporabljajo s strani »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« samo za določene namene, kot so:

 

 • Prijava na različne oblike izobraževanja (srednješolsko izobraževanje, jezikovni tečaji, visokošolsko izobraževanje – dodiplomski, podiplomski in doktorski študiji, pripravljalni programi, učenje na daljavo, itd.) kot tudi za sodelovanje na različnih dogodkih, ki jih organizira in pripravlja »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« kot so, a ne vključujejo le: dogodkov, ki promovirajo izobraževanje v tujini, seminarjev, izobraževanj, tekmovanj in drugega. Prijavnice, tako kot tudi dokumenti za prijavo, vsebujejo osebne podatke (npr. življenjepis, srednješolsko spričevalo, kontaktni podatki, itd). »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« te podatke shranjuje do največ 5 (pet) let od trenutka, ko so dostavljeni (razen če je daljše obdobje shranjevanja zakonsko dovoljeno iz drugih razlogov) z namenom morebitnega kasnejšega vpogleda predloženih dokumentov, razen v primeru izrecnega nasprotovanja takšnemu shranjevanju podatkov s tem namenom. Če je kandidat oseba, mlajša od 16 let, potrebujemo tudi izrecno strinjanje starša (zakonskega predstavnika/skrbnika) za zbiranje in obdelavo podatkov mladoletnika.

 • Sklenitev pogodbe – podatki, potrebni za sklepanje in izvrševanje pogodb, pa tudi drugi zakonsko zahtevani podatki (odvisno od vrste pogodbe). Vaši podatki so shranjeni v skladu z zakonsko dovoljenim rokom 5 /pet/ let.

 • Uporaba kontaktnih obrazcev – v primeru, da izpolnite poizvedovalni kontaktni obrazec, se podatki, ki jih navedete na obrazcu, vključno s kontaktnimi podatki, uporabijo za obdelavo poizvedbe in so shranjeni z namenom ponovne uporabe, če poizvedbi sledijo dodatna vprašanja. Vaši osebni podatki bodo shranjeni za obdelavo poizvedbe in do največ pet (5) let od zaključka obdelave, razen v primeru, da je daljši čas hranjenja zakonsko dovoljen iz drugih razlogov.

 • Drugo

   4. Pridobitev ali prenos osebnih podatkov

V določenih primerih lahko »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« razkrije določene osebne podatke strateškim in/ali pogodbenim partnerjem. V primerih, ko »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« deli informacije o vas s tretjimi osebami, »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« preveri, ali te tretje osebe zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov v skladu z za to dogovorjenim standardom. Vaši podatki so zaupni tudi za naše partnerje.

Odvisno od vrste storitve, ki ste jo zahtevali (na primer klic, naročilo, zahtevo za storitev, informacije itd.), se lahko podatki izmenjujejo s tretjimi osebami, ki sodelujejo pri izvedbi naročil (npr. poštni ponudniki, banke, prevajalske agencije itd.).

Od nas se lahko zahteva, da zagotovimo osebne podatke z namenom izpolnitve zakonske zahteve ali upoštevanja pravic in dolžnosti. »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« lahko predloži vaše osebne podatke, če je to zakonsko zahtevano v sodnem procesu, pri sodnem sporu in/ali na zahtevo javnih ali vladnih avtoritet v ali izven države, kjer imate stalno prebivališče. Vaše informacije lahko razkrijemo tudi v primeru, če se izkaže, da je takšno razkritje z namenom državne varnosti, kazenskega pregona ali drugih zadev nujno ali primerno.

V primeru, da morajo biti vaši podatki prenešeni v tretje države (izven Evropske unije), »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« ta prenos izvede v skladu z zakonskimi določili in tako zagotovi ustrezno raven varstva podatkov.

V primeru, da vas dostop do spletnih mest »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« nekako poveže z dostopom do drugih socialnih omrežij, kot so Facebook, Google+, YouTube, Twitter in druga, »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« ni odgovoren za zaščito vaših osebnih podatkov, ko sprejmete pogoje teh spletnih mest. V takšnih primerih morate biti seznanjeni s splošnimi pogoji teh spletnih mest.

 

   5. Vaše pravice do varstva podatkov

V povezavi z zaščito vaših osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 

 • Pravica do preklica vašega soglasja - če so vaši podatki obdelani na podlagi vašega izrecnega soglasja, imate pravico, da to soglasje kadarkoli prekličete;

 • Pravico do dostopa do osebnih podatkov, povezanih z osebo, katere podatke je obdelal »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« 

 • Pravico do poprave ali dopolnitve netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov;

 • Pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen") osebnih podatkov, ki se obdelujejo nezakonito ali z napačno pravno podlago (potečen, opuščen ali zaključen primarni namen, za katerega so bili podatki zbrani itd.);

 • Pravica do omejitve obdelave - v primeru pravnega spora med »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«  in posameznikom, čigar osebni podatki so bili v obdelavi,  do razrešitve spora in / ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov;

 • Pravica do prenosa podatkov – če so bili  podatki obdelani na samodejni način na podlagi privolitve ali pogodbe. S tem namenom so podatki prenešeni v strukturirani in strojno berljivi obliki za široko uporabo. Če je to tehnično izvedljivo, se podatki lahko prenesejo neposredno od enega skrbnika do drugega. Zakon o prenosljivosti zajema le podatke, ki so bili osebno dostavljeni s strani posameznika, čigar podatki so v obdelavi, ter osebnimi podatki, pridobljenimi in zbranimi iz njegove dejavnosti. 

 • Pravica do ugovora - kadarkoli in iz razlogov v povezavi s posebnim položajem osebe, če ni utemeljenih pravnih razlogov za obdelavo, ki imajo prednost pred interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali sodnega procesa;

 • Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebno podatki, da ne postane predmet popolnoma avtomatizirane obdelave podatkov, ki vključuje profiliranje s pravnimi posledicami ali pomembnim vplivom na posameznika;

 • Pravica do pritožbe evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v primeru kršitve pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter pravico do pritožbe na dejanja družbe »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« pred pristojnim upravnim sodiščem ali pred upravnim oddelkom vrhovnega sodišča pod splošnimi pravili o pristojnosti.

 

Za vaše udobje »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«. ponuja obrazce za uveljavljanje vsake od zgoraj navedenih pravic, vendar se vaše zahteve lahko predložijo družbi »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« v prostem besedilu po lastni presoji.

Prosimo, da svoje zahteve in vsa druga vprašanja pošljete na kontaktno točko iz točke 8. »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«. ima pravico zavrniti izpolnjevanje nekaterih vaših zahtev pri uveljavljanju vaših pravic do varstva osebnih podatkov na podlagi veljavne zakonodaje.

 

   6. Varnost vaših osebnih podatkov

»IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«. uporablja najrazličnejše tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo podatkov, da zagotovi zaupnost in zaščito vaših osebnih podatkov.

Vsi zaposleni v družbi »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« so dolžni varovati zaupnost vaših podatkov in upoštevati veljavne in organizacijske tehnične ukrepe za njihovo zaščito.

V primerih, ko »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« vaše podatke deli s tretjimi osebami, »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« uporablja mehanizme, določene z veljavno zakonodajo, da zagotovi ustrezno raven varstva podatkov s strani tretjih oseb v skladu z za to dogovorjenimi standardi.

Po izteku obdobja hranjenja se vaši osebni podatki zbrišejo (uničijo).

 

   7. Posodobitev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.«

V povezavi s pričakovanimi zakonodajnimi spremembami glede zaščite osebnih podatkov bo »IntegralEdu, izobraževalni programi d.o.o.« redno posodabljal in objavljal svoj Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

 

   8. Kontakti

Če imate vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, se prosimo obrnite na:

 

    INTEGRAL EDUKACIJSKI PROGRAMI D.O.O.

    (zanj: Nanaja, Tamara Nanaja Trani s.p.)

    Odgovorna oseba za zaščito osebnih podatkov: 

    Tamara Nanaja Trani

    Tržaška 2, 1000 Ljubljana

    privacy@integraledu.hr

    TELEFONSKA ŠTEVILKA: 040 126 623
 

bottom of page