Velika Britanija je ena izmed najbolj zaželenih držav med študenti, ki odhajajo na študij v tujino. Univerze v Veliki Britaniji nudijo dodiplomske in podiplomske študije na vseh področjih. Dodiplomski programi trajajo tri leta, študentje pa se imajo možnost odločiti za t.i. sandwich-leto. To pomeni leto znotraj dodiplomskega študija, med katerim lahko študentje opravljajo prakso in si pridobijo izkušnje, ki jim bodo po koncu študija zagotovile boljše možnosti na trgu dela.

Pri izbiri univerze v Veliki Britaniji morajo študentje poleg ranga univerze vzeti v obzir tudi njen geografski položaj. Nekateri imajo raje vrvež in blišč Londona, medtem ko je drugim ljubše mirnejše prijateljsko vzdušje Worcesterja.

Šolnine v Veliki Britaniji pred Brexitom: 9.250 GBP (pribl. 10.500 €) letno za dodiplomski študij, 4.000–12.000 GBP (pribl. 4.500–13.600 €) letno za podiplomski študij v Angliji ter 6.000–34.000 GBP (pribl. 6.800–38.550 €) letno za programe MBA.

Šolnine v Veliki Britaniji po Brexitu: v letu 2020 je Velika Britanija izstopila iz Evropske Unije, posledice njenega izstopa pa se bodo poznali tudi pri šolninah, ki se s študijskim letom 2021-22 spreminjajo. Za več informacij in nove cene šolnin ter možnosti štipendiranja nas prosimo kontaktirajte

Od januarja 2015 je IntegralEdu uradni center za predajo dokumentov preko sistema UCAS. UCAS je edinstveni sistem prijave na univerze v Veliki Britaniji. Naši izobraževalni svetovalci so strokovno usposobljeni in že tretje leto prijavljajo kandidate preko sistema UCAS in jih uspešno vpisujejo na želene univerze.

FINANCIRANJE ŠTUDIJA V VELIKI BRITANIJI

Izdatne štipendije za evropske študente 

Po Brexitu Evropski študenti niso več upravičeni do najema študentskega posojila v Veliki Britaniji. 

Številne partnerske univerze naše pisarne so za evropske študente odobrile posebne štipendijske sklade, namenjene znižanju šolnine študija. 

Kontaktirajte nas, da vam predstavimo univerze, ki omogočajo znižane štipendije.