My_future_choice-3.png

Testi profesionalne orientacije

MyCareerChoices in MyUniChoices

Izbira prave univerze je ena izmed najbolj pomembnih odločitev, ki jih sprejmejo dijaki, preden naslednjih 3-5 let posvetijo študiju in prvim korakom do izbrane kariere.

Testa profesionalne orientacije MyCareerChoices in MyUniChoices, ki so jih je razvilo podjetje Cambridge occupational Analysts (My Future Choice), sta zasnovana tako, da dijakom pomagata odkriti ustrezno študijsko področje.

Kaj je MyCareerChoices

MyCareerChoices je test profesionalne orientacije, ki dijakom pomaga prepoznati področja, ki so zanje primerna, da bi na njih lahko razvili svoje sposobnosti, pridobili več informacij o specifičnih področjih zanimanja. Test jim pomaga tudi sprejemati primerne 

odločitve glede svoje prihodnosti, razumeti ustreznost izbranega področja ter na področju izbrati vrsto kariere, ki si jo želijo. Z analizo odgovorov vsakega posameznega dijaka MyCareerChoices pripravi profil interesov, ki upošteva 40 področij. Poleg tega test zagotavlja dostop do MyCareersRoom – prilagojene spletne platforme, kjer lahko dijak rezultate testa podrobno pregleduje.

Test je primeren za dijake, stare od 14-16 let.

Cena testa z interpretacijo: 110 EUR

Priporočljivo je, da se test rešuje v pisarni agencije IntegralEdu, da jih lahko spremlja svetovalec, ki jim bo interpretiral rezultate. Test se rešuje lahko tudi doma preko spleta z naknadno interpretacijo.

Kaj je MyUniChoices

MyUniChoices je test profesionalne orientacije, ki temelji na interesih učencev. Rezultati temeljijo na dosedanjem izobraževanju, interesih in sposobnostih učencev ter se primerjajo z zahtevami univerz v Veliki Britaniji, na Irskem in v drugih evropskih izobraževalnih institucijah, ki nudijo izobraževanje v angleškem jeziku. Vsak učenec prejme individualizirano svetovanje in ponudbo univerz, ki ponujajo študijske programe, primerne za njegove interese in sposobnosti. MyUniChoices vsebuje poglavje, ki pokriva informacije o dnevih odprtih vrat različnih univerz, programih, ki so na voljo, in procesu prijave. Poročilo vključuje analizo predmetov, ki služijo kot začetna točka učencem, ki želijo podrobno preučiti nabor visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja.

SVN_INP(June-2019_My-Future-Choice)_1080

 

Ne glede na to, ali se opravlja preko interneta ali v pisni obliki, MyUniChoices:

 • upošteva interese in sposobnosti učenca in optimizira izbor univerz in študijskih programov;

 • pomaga učencu razumeti kontekst študija in kako se možnosti ujemajo z njegovimi željami;

 • pogosto ponudi programe, na katere učenec ni pomislil;

 • avtomatsko izbere višji cilj za učenca, če odkrije neskladnost v odgovorih;

 • pomaga pri podrobnem proučevanju značilnosti posameznih programov in univerz, kar predstavlja pomemben dejavnik pri sprejemanju končne odločitve;

 • ponuja prilagojen seznam dni odprtih vrat, ki bi lahko zanimali učence pri zbiranju informacij pred sprejetjem končne odločitve;

 • vsebuje opise študijev, primernih za učenca.

 

MyUniChoices uporablja tako rezultate opravljenih testov/izpitov kot rezultate še neopravljenih testov/izpitov. Upošteva podatke o študijskih programih iz sistema UCAS in programa MyFutureChoice in tudi vse študijske programe, ki se izvajajo na evropskih univerzah v angleškem jeziku (podatki so pridobljeni iz EUN in CAS), ter vse tečaje v Kanadi, ki se izvajajo v angleškem jeziku.

MyUniChoices rezultate izda v obliki knjižice, ki vsebuje:

 • 6–8 strani, ki opisujejo najboljše poslovne usmeritve za učenca;

 • seznam primernih univerz;

 • seznam primernih študijskih programov;

 • podrobno analizo študijskih programov;

 • uporabne povezave do spletnih strani;

 • zemljevid Velike Britanije in Evrope.

​​

Kako vam MyUniChoices pomaga?

Test MyUniChoices pomaga tako, da učencu predstavi programe, ki najbolje ustrezajo njegovim odgovorom na testu. Rezultati so izjemen vir informacij, ki so potrebne, če hoče učenec sprejeti najboljšo odločitev za njegovo nadaljnjo izobrazbo in poslovno usmeritev.

Starost: najbolj primerno za dijake drugega, tretjega in četrtega letnika srednje šole

Trajanje: 40 minut

 My Career Choices

 •  Pisanje izpita,

 • prejetje rezultatov v pisni obliki,

 • interpretacija rezultatov v sodelovanju s svetovalcem, 

 • navodila za samostojno raziskavo,

 • končno svetovanje na podlagi rezultatov ter samostojne raziskave področij zanimanja.

 

Cena paketa MyCareerChoices: 110 EUR

MyUniChoices

 • Pisanje izpita,

 • prejetje rezultatov v pisni obliki,

 • tolmačenje rezultatov v sodelovanju z izobraževalnim svetovalcem,

 • razvoj strategije za prijavo na univerze v tujini.

 

Cena paketa MyUniChoices : 66 EUR