top of page

Kako deluje?

Izobraževanje je obvezno od 5. do 16. leta, do 14. leta pa učenci obiskujejo t. i. splošen program, kjer jim ni potrebno opravljati testov, poslušajo pa med 10 in 15 predmetov. Dva najpomembnejša dela srednješolskega izobraževanja sta t. i. V. in VI. forma.

V. forma – GCSE (General Certificate of Secondary Education) – 14–16 let

V. forma predstavlja prvi dve leti srednješolskega izobraževanja. Učenci se morajo že leto pred tem (8. razred) odločiti, katere predmete bi želeli opravljati v sklopu GCSE (med 5 in 10 predmetov). Na koncu drugega letnika dijaki opravljajo državno maturo in prejmejo srednješolsko diplomo GCSE. V tej fazi lahko študentje zaključijo šolanje ali pa nadaljujejo z naslednjim korakom.

Tuji študentje, ki se vpisujejo v srednjo šolo s 15. letom starosti, in imajo potrebo po dodatnem učenju angleščine, imajo možnost vpisa na enoletni program International GCSE. Ta zajema samo 5 predmetov, po zaključku pa lahko učenci nadaljujejo s VI. formo skupaj s svojimi vrstniki.

VI. forma – AS- in A-nivo – 16-18 let

V naslednjih dveh letih srednješolskega izobraževanja so dijaki v Veliki Britaniji vključeni v specializirane programe, kot sta A- in AS-nivo. Njihova glavna prednost je, da ponujajo možnost vpisa na univerze v Veliki Britaniji in širom sveta na podlagi rezultatov opravljenih izpitov. Tekom teh dveh let študentje opravljajo 4–5 predmetov, odvisno od interesov in področja, na katerem želijo nadaljevati svoje šolanje.

Izpiti in ocenjevanje

V septembru 2015 se je spremenil način in razpored testiranja dijakov, ki opravljajo izpite za A-levels. Največja sprememba je ta, da izpiti za A-levels niso več modularni, temveč se opravljajo ob koncu drugega letnika. Rezultati teh izpitov predstavljajo končen uspeh dijaka pri njegovem srednješolskem izobraževanju. Po prvem letu se morajo učenci odločiti, katere tri predmete bodo opravljali v drugem letu, te pa opravljajo tudi na končnem izpitu za A-levels.

Kdaj je pravi čas za odhod?

Internati v Veliki Britaniji so dom učencem, starejšim od 11 let, vpisuje pa se jih v britanski sedmi razred. Najpriročnejše je, da otrok začne šolanje na britanski šoli s 14. letom starosti, ko se začne program GCSE oz. s 16. letom starosti, ko se začnejo priprave na državno maturo. S pripravami na začetek šolanja v Veliki Britaniji je potrebno začeti eno leto prej kot običajno. Nekatere šole so fleksibilne in odprte do tujcev ter nudijo prehodne programe, ki olajšajo prehod na britanski način izobraževanja, s tem pa naj bi se uskladili tudi akademski in jezikovni ravni.

Kakšni so nasveti za vpis?

Da bi bili sprejeti na eno izmed privatnih britanskih šol, morajo učenci izpolnjevati naslednje pogoje:

  • znanje angleškega jezika na določeni ravni,

  • dobra povprečna ocena,

  • opravljeni sprejemni izpiti na sami šoli (npr. iz matematike, angleščine; IQ-test).

Priprava

S pripravo je priporočeno začeti eno ali dve leti vnaprej, saj so mesta v nekaterih šolah hitro zapolnjena, v nekaterih pa obstaja čakalna lista. Večina šol pri prijavi zahteva registracijo, potrebno pa je plačati prispevek za administrativne stroške. Po registraciji je na vrsti izpit, test znanja angleškega jezika ali razgovor s predstavniki šole. Uradno ponudbo za mesto na šoli prejmete po zaključku izbirnega postopka.

bottom of page