top of page

S svojimi štirimi uradnimi jeziki, raznoliko kulturo, prelepo pokrajino in mirnim okoljem Švica ni samo popularna turistična destinacija, ampak tudi idealen kraj za izobraževanje. Privatne šole v Švici ponujajo individualizirane, inovativne in kakovostne programe za dijake, ki prihajajo iz celega sveta.

Kako se razlikuje od ostalih?

Švicarski izobraževalni sistem je decentraliziran in avtonomen ter znan kot eden izmed najboljših na svetu. Uradni jezik določenega dela Švice je tudi jezik, v katerem poteka poučevanje v šolah na tem delu. Različne regije imajo različne značilnosti in pravila v povezavi z izobraževanjem. Osnovnošolsko izobraževanje se začne pri 4.–6. letih starosti, odvisno od dela države, ter v povprečju traja 7–9 let. Celotno trajanje šolanja se deli na dva nivoja, pri čemer prvi nivo traja od tri do pet let, drugi pa tri oz. štiri leta.

Matura, ki jo po končani srednji šoli dijaki opravljajo v Švici, je dvojezična. Angleščina in francoščina sta jezika, ki predstavljata najboljšo izbiro za vse tuje dijake, ki imajo visok nivo znanja obeh jezikov. Po opravljeni maturi dijaki prejmejo spričevalo, ki služi kot kvalifikacija za vpis na univerze.

Poleg splošnega švicarskega izobraževalnega sistema obstajajo tudi privatne šole, ki ponujajo programe, idealne za tuje študente. Po zaključku mature na privatnih šolah dijaki namreč prejmejo mednarodno priznane kvalifikacije.

 

Kakšen je način poučevanja?

Učni načrt za Swiss Maturité Fédérale za učence od 13 do 15 let vključuje obvezne predmete, tri tuje jezike in dodatne izbirne predmete.

Poleg švicarske mature lahko učenci izberejo tudi britanski GSCE ali program A-levels, francoski Baccalaureat, nemški Abitur ali program IB (International Baccalaureate) in pridobijo pripadajoče kvalifikacije.

Jezikovni predmeti lahko variirajo glede na izbran sistem in program.

 

Kdaj je pravi čas za vpis?

Švicarske privatne šole imajo ogromno izkušenj z vpisom dijakov iz celega sveta, posledično pa so svoje programe prilagodili tako, da je prehod iz drugega izobraževalnega sistema čim bolj enostaven. Učenci med 14. in 15. letom starosti se lahko vpišejo tudi s povprečnim znanjem jezika ter v prvem letu opravljajo dodatne ure tujega jezika. Za vpis v višje razrede srednje šole se zahteva visok nivo znanja jezika in dobre ocene.

Izbira šole je odvisna od starosti dijaka, stopnje izobraževanja, nivoja znanja jezika, nadaljnjega izobraževanja in njegovih/njenih načrtov za prihodnost.

 

Koliko znaša šolnina?

Šolnina je odvisna od posamezne šole in programa, cene pa variirajo od 55.000 do 75.000 švicarskih frankov letno (47.000 do 65.000 € letno).

bottom of page