top of page

Ameriški izobraževalni sistem v glavnem privlači evropske učence, ki se želijo vpisati na ameriško univerzo. Hkrati se lahko študentje, ki so se odločili za program Advanced Placement, prijavijo na evropsko univerzo, ki priznava AP-diplomo.

Kako je drugačen?

V ZDA se šolsko leto začne avgusta ali septembra in konča na koncu maja ali začetek junija. Šolsko leto je razdeljeno na dva ali tri dele, odvisno od trajanja počitnic. Počitnice vključujejo praznike kot sta božič in velika noč ter poletne počitnice.

Srednje šole imajo osebje, ki je zadolženo za pomoč pri pisanju individualnih kurikulumov dijakov.

Kaj učijo?

Kurikulum je odvisen od posamezne šole, običajno pa vključuje:

  • 2 obvezna predmeta: angleško in ameriško zgodovino ali sociologijo,

  • 4 ali 5 izbirnih predmetov: matematika, glasba, umetnost, biologija, informatika, ples, drama.

Številne šole nudijo t. i. program Advanced Placement (AP). To je triletni pripravljalni program, ki vključuje kombinacijo obveznih in izbirnih predmetov iz različnih področij.

Izpiti in ocenjevanje

Izpiti se ocenjujejo z ocenami od A do F, kjer je A najvišja, F pa najnižja ocena. Akademski nivoji izobraževanja pripravljajo učence na njihovo državno maturo za program Advanced Placement. Visoki rezultati na tem izpitu so priznani na kolidžih in univerzah v ZDA in lahko delno ali popolnoma oprostijo študenta prvega leta študija.

Dijaki v ZDA ob zaključku zadnjega srednješolskega leta prejmejo spričevalo s potrebnimi kvalifikacijami za prijavo na univerzo. Da bi dobili kvalifikacijo Advanced Placement Diploma (APID), morajo prejeti oceno najmanj 3 pri vsaj petih predmetih, ki so jih opravljali tekom šolanja.

Kdaj je pravi čas za odhod?

Srednješolsko izobraževanje v ZDA traja 6 let – od 7. do 12. razreda. Tekom prvih dveh let srednje šole (13–14 let) so otroci v t. i. Junior High School. Naslednje štiri leta dijaki (15–18 let) obiskujejo t. i. Senior High School, ki ima močan poudarek na akademiki in pripravlja dijake na vpis na univerzo.

Odločitev o tem, kateri razred bo dijak obiskoval, je v celoti odvisna od šole. Najpomembnejši kriteriji so starost dijaka, nivo znanja angleškega jezika in predmeti in ocene iz predhodne šole.

bottom of page