Skupinska delavnica
pisanja  motivacijskega pisma

Če kandidiraš za študij v tujini in ti pri tem pomaga naša pisarna, lahko kadarkoli prosiš svojega svetovalca za pregled pisma in za dodatne namige za pisanje.

IntegralEdu ima v svoji ponudbi na voljo posebne seminarje za pisanje motivacijskih pisem za vse dijake in študente, ki menite, da bi vam prav prišla dodatna pomoč.

Nauči se strukture vrhunskega motivacijskega pisma na naši skupinski delavnici

Motivacijsko pismo je najtežji del prijave na univerze v tujini. Ne zaradi dolžine, temveč zaradi vsebine, ki je univerzam izjemno pomembna. Med procesom obdelave prijave kandidatov je uspešnost prijave na nekaterih univerzah  v 70 % odvisna od motivacijskega pisma, ostalih 30 % pa je razdeljenih med rezultate jezikovnih izpitov, mature, diplome in izkušenj.

Študij

Glavni cilj naše delavnice je, da z našo pomočjo čim bolje napišeš svoje motivacijsko pismo. Z nasveti izobraževalnih svetovalcev  in lastno ustvarjalnostjo  se ti bodo gotovo odprla vrata tvoje želene univerze.

Delavnice se izvajajo v majhnih skupinah in so razdeljeni v več faz.

Seminar

 Prvi del delavnice vodijo izobraževalni svetovalci, ki bodo kandidate podali napotke, kako naj napišejo motivacijsko pismo. Svetovalci agencije IntegralEdu bodo na podlagi svojih izkušenj kandidate opozorili na posebna pravila in zahteve pri pisanju motivacijskega pisma za vsako državo, univerzo in študij posebej.

V učnih materialih kandidati poleg smernic dobijo na vpogled tudi dobre in slabe primere motivacijskega pisma, da lahko iz prve roke prepoznajo napake in se jim izognejo pri pisanju svojega motivacijskega pisma.

Vendar so to samo primeri, ki služijo kot smernice za pisanje. Kandidati jih NE SMEJO kopirati, saj gre vsako motivacijsko pismo skozi sistem, ki je namenjen odkrivanju plagiatov.

V primeru, da se odkrije plagiarizem, se prijava samodejno zavrne.


 V drugem delu seminarja kandidati pripravijo načrt pisanja in predstavijo osnutek svojega pisma.


 V individualnem pogovoru z vsakim kandidatom izobraževalni svetovalci pomagajo študentom določiti:

  • kaj odstraniti in kaj vključiti v pismo,

  • kako oblikovati vsebino in svoje argumente,

  • kako stilistično izboljšati pismo in se izogniti slovničnim napakam.

Individualno svetovanje z izobraževalnim svetovalcem

Pismo, pripravljeno v sodelovanju z izobraževalnim svetovalcem, je pripravljeno na zaključeno urejanje. To pomeni prilagajanje pisma za vsak študij in univerzo, na katero se je kandidat odločil prijaviti.

 

Vloga izobraževalnega svetovalca pri zaključnih prijavah je velika, saj imajo različne univerze različne zahteve in možnosti, pismo pa mora biti jezikovno ustrezno tudi v angleščini, kar je lahko včasih velik izziv.

 

  • Trajanje: 2-3 ure + samostojno delo

  • Skupine: do 10 študentov

  • Pouk: Vnaprej dogovorjeni

  • termini v času delovnega tedna