top of page

Priprave na izpit IELTS za dijake in študente

To so specializirani tečaji, ki so izdelani v skladu s potrebami dijakov in študentov, ki se prijavljajo na študij v tujini. Tečaji so intenzivni in zahtevni, da bi študentje lahko dosegli čim višje rezultate na izpitih angleškega jezika. Vsi naši profesorji imajo leta izkušenj s pripravami in vam bodo z veseljem pojasnili vse, kar vas čaka, ter vam predstavili trike za čim boljše reševanje izpita.

Pouk

Pouk se izvaja v majnih skupinah s poudarkom na individualnih potrebah vsakega udeleženca:

 • razširitev besednjaka,

 • utrjevanje slovničnih strukturm,

 • izboljšanje komunikacijskih veščin.
   

Cilj specializiranih tečajev je izboljšanje samozavesti študenta pri govoru in pisanju v angleškem jeziku ter doseganje čim boljših rezultatov na izpitu IELTS. Prav tako se udeleženci naučijo, na kakšen način odgovarjati med delom izpita Speaking, dobijo nasvete, kako pisati eseje za del izpita Writing ter koristne nasvete za preostale dele izpita: Reading in Listening. Za tečaj se uporabljajo izvirna besedila in slušni materiali, prav tako udeleženci opravljajo poskusni izpit, ki jih seznani s kriteriji in zahtevami izpita.

Priprava vključuje:

 • spoznavanje s formatom izpita, ki je neobičajen za slovenske standarde,

 • značilnosti posameznih komponent,

 • spoznavanje tečajnikov z veščinami in strategijami, ki so potrebne za uspešno reševanje nalog in dosego visokih ocen.

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS je mednarodni izpit angleškega jezika, ki je priznan s strani vzgojno-izobraževalnih institucij, vladnih agencij, delodajalcev in profesionalnih organizacij po svetu. Obstajata dva modula izpita IETLS: Academic in General Training. Modul Academic je izdelan za prijave na univerze ali določena dela, ki zahtevajo visok nivo znanja angleškega jezika. Rezultate tega izpita priznavajo v Veliki Britaniji, na večini evropskih univerz, na Novi Zelandiji, v Avstraliji, Kanadi, Hong Kongu in še na več kot 3000 univerzah v ZDA. Znanje se ocenjuje z ocenami od 0 do 9 za vse komponente izpita. 
 

Starost: 17+ let
Trening: 2 uri / dan
Pouk: 13 tednov
Stopnja: min. B2
Skupine: do 8 študentov
Čas: sobota 

 

Cena vključuje:

 • tečaj v skupini do največ 8 študentov,

 • poskusne teste,

 • 26 ur tečaja,

 • test za določanje stopnje znanja angleškega jezika,

 • poskusne intervjuje v angleškem jeziku,

 • svetovanje o študiju v tujini,

 • brezžični internet v učilnici.

bottom of page