top of page

Program IB (International Baccalaureate) je bil zasnovan v Švici konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Nastal je kot združena iniciativa Mednarodne šole Združenih narodov v New Yorku in Mednarodne šole v Ženevi. Ideja je nastala z namenom premagovanja razlik med mnogimi različnimi izobraževalnimi sistemi širom sveta, da bi se na ta način olajšalo izobraževanje mladim, ki so prisiljeni v pogoste selitve iz ene države v drugo zaradi mednarodno orientirane kariere svojih staršev. Danes je že več kot 2.500 šol implementiralo programe IB v izobraževanje dijakov. Končni izpiti se opravljajo ob koncu srednješolskega izobraževanja, ocenjuje jih neodvisna organizacija s sedežem v Ženevi (IB Organization), certifikat pa priznavajo najprestižnejše univerze na svetu.

Kakšna je razlika?

Dijaki v tem sistemu imajo na voljo širok izbor tujih jezikov – izobraževanje je namreč na voljo v angleščini, francoščini in/ali španščini. Poleg tega  program v nasprotju z izobraževalnim sistemom Velike Britanije omogoča dijakom s širokim razponom interesov ter tistim, ki so neodločni, izbiro različnih predmetov in se ne osredotoča samo na 4 predmete, kot se sistem v Veliki Britaniji.

Predmeti so razdeljeni v šest skupin. Učenci izberejo po en predmet iz vsake skupine, tri izmed izbranih predmetov morajo poslušati na višjem nivoju, tri pa na osnovnem. Šest skupin, v katere so razdeljeni predmeti, so povsod enake, vse pa nudijo tudi možnost izbire predmetov na višjem nivoju.

Skupina 1 (prvi jezik): Predstavlja prvi jezik učencev ali uradni jezik šole. Poudarek je na slovničnem in književnem znanju.

Skupina 2 (drugi jezik): Drugi jezik lahko izberejo na osnovnem, srednjem ali višjem nivoju. Izbira je običajno dovolj velika, da lahko vsakdo najde nekaj za svoje interese in želje.

Skupina 3: Družboslovni predmeti (zgodovina, ekonomija, informatika)

Skupina 4: Naravoslovni predmeti (biologija, kemija, fizika, naravni sistemi itd.)

Skupina 5: Matematika (matematika, matematične metode itd.)

Skupina 6: Umetniški in znanstveni izbirni predmeti (medicinski predmeti, glasbena umetnost, gledališče, vizualne umetnosti ali predmeti iz skupine od 1 do 4)

Izpiti in ocenjevanje

Izpite šestih izbranih predmetov se opravlja na koncu drugega letnika. Učenci dobijo dve oceni – eno s strani učitelja in eno s strani zunanje ocenjevalne institucije. Certifikat končnih izpitov priznavajo najprestižnejše univerze na svetu.

Kdaj je pravi čas za izbiro tega programa?

Ta program je namenjen učencem od 16 do19 leta. Večina šol nudi možnost triletnega šolanja s pripravljalnim letom (pre-IB) ter dvema letoma, ki sta namenjena pripravam na izpite.

Učenje jezika in spoznavanje države

Program je dostopen v angleščini, francoščini in/ali španščini v različnih šolah. Preko Integrala se lahko prijavite na šole IB v Švici, Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstriji in na Nizozemskem.

Prijava in izbira šole

Pri izbiri šole IB je pomembno vedeti, kako pravilno vključiti interese učenca v ponujene predmete različnih šol.

bottom of page