top of page
  • Tamara

Polovične šolnine na Nizozemskem v študijskem letu 2021-22

Updated: Mar 30, 2021

Študenti v večini EU držav se že skoraj leto dni ne udeležujejo predavanj na kampusih. Razen laboratorijskih vaj in dela v zelo majhnih skupinah, večina študijskega procesa poteka preko spleta. Države Evropske unije se različno odzivajo na stiske in dileme študentov, ki jih imajo ti zaradi dolgotrajnega študija na daljavo.


Nizozemska vlada je konec marca sporočila, da bo evropskih študentom, ki študirajo na Nizozemskem, zaradi težkih Covid-19 razmer ponudila znižane šolnine v študijskem letu 2021-22. Ukrep bo nizozemske davkoplačevalce stal približno 100 milijonov evrov.

Po odobritvi tega ukrepa bodo študentje prvega letnika dodiplomskih študijskih programov, ki bodo začeli študij septembra 2021, namesto 1084 evrov plačali le 542 evrov za letnik študija. To je komaj četrtina polne cene študija za Evropske študente na Nizozemskem.

Letna šolnina za ostale študente na nizozemskih univerzah pa se bo znižala iz dosedanjih 2.168 evrov na 1.084 evrov.

Do znižanih šolnin bodo upravičeni vsi Evropski študenti, tudi podiplomski, a le v študijskem letu 2021-22.

Večina nizozemskih univerz se na novico še ni javno odzvala.


Vpisi za študij na Nizozemskem z začetkom septembra še vedno potekajo, redni vpisni rok za dodiplomski študij pa je kmalu, že 1. maja.

V študijskem letu 2020-21 je na Nizozemskem pričelo študirati 65.000 študentov brucov na raziskovalnih univerzah in kar 119.000 na univerzah uporabnih znanosti.

Več informacij o šolninah, postopku prijave in šttudijskih možnostih na Nizozemskem, v deželi Tulipanov, lahko dobiš pri naših izobraževalnih svetovalcih.
Nekatere nizozemske univerze, kjer že študirajo Slovenci:

Tilburg University

Fontys University of Applied Sciences

AVANS University

The Hague University of Applied Sciences

HAN University of Applied Sciences

Hotelschool the Hague

Rotterdam Business School

Breda University of Applied Sciences

HU University of Applied Sciences Utrecht

Radboud University​

University of Groningen

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

NHL Stenden University of Applied Sciences

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Zuyd University of Applied Science


Ostali bližnji prijavni roki za študij v EU:

31.3.2021 – prijavni rok za študij na večini avstrijskih univerz

15.4.2021 in 1.5. 2021 – prijavni rok za študij na Švedskem

1.5.2021 – drugi prijavni rok za študij na Irskem

Commenti


bottom of page