Search
  • IntegralEdu

Srednješolsko izobraževanje v tujini? Mednarodna matura ali A-levels? - prvič


Ena najpomembnejših odločitev, ki spremlja odločitev za srednješolsko izobraževanje v tujini, je izbira učnega programa. Dve najpogostejši in najboljši možnosti sta program A-Levels in program IB – mednarodna matura (International Baccalaureate). Oba programa sta splošno znana kot programa za pripravo na univerze in trajata 2 leti v času srednje šole. Dijaki na programih so starejši od 16 let.

Toda ko pride do odločanja glede nadaljevanja študija na univerzah v Angliji, ZDA, Nemčiji ali drugje, se je potrebno vprašati, kateri program je primernejši glede na državo. To je seveda odvisno predvsem od dijaka ter njegovih ali njenih ciljev. V nadaljevanju članka preberite, na kaj je potrebno biti pri tem pozoren ter spoznajte, kateri program je pravi za vas!

Kako poteka program A-levels?

A-Levels je uradna spričevalo, ki ga podeljujejo srednje šole v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem. Dijaki na nivoju A-Level običajno opravljajo tri ali štiri predmete, vendar glede tega, koliko predmetov lahko izberejo, ni omejitev.

Program A-Level je razdeljen v več delov: na AS nivo in na A2 nivo. Predmete na AS nivoju dijaki izberejo v prvem letu izobraževanja in jim služijo kot »podlaga« za drugo leto, ko so dijaki pripravljeni na izpopolnjevanje na najbolj zahtevnih seminarjih. Dijaki lahko po prvem letu določen predmet opustijo in še vedno za te predmete prejmejo AS kvalifikacio, dokler bodo na A2 nivoju opravljali najmanj tri predmete. Predmeti na A2 nivoju so tisti, ki se upoštevajo pri zaključnih ocenah, vendar predmeti na AS nivoju lahko služijo dodatek k predmetniku. Večina A-Level predmetov je sestavljena iz 4 modulov.

Ocene na programu A-Level so razvrščene od E do A*. Ocene na nivoju AS so označene z malimi črkami (a-e).

Kako poteka program IB?

Mednarodni predmetnik programa IB je sestavljen iz šestih seminarjev. Dijak si izbere predmet iz vsake izmed naslednjih skupin: prvi jezik (jezik, v katerem je študijsko kompetenten), drugi jezik, humanistične/družbene vede, znanstvene vede in matematika. Zadnji predmet je lahko iz področja umetnosti ali pa se lahko izbere dodaten predmet iz ene izmed navedenih skupin. Poleg tega se izbira tri predmete, ki jih bodo opravljali na višjem nivoju (Higher Level). Najboljše je izbrati predmete, ki so povezani z osebnimi interesi dijakov ter njihovimi kariernimi načrti, saj bodo o njih dobili resnično poglobljeno znanje. Ostali predmeti se opravljajo na osnovnem nivoju (Standard Level).

IB program prav tako zajema akademsko jedro, ki vsebuje predmete, kot so Theory of Knowledge (TOC – teorija znanja), Extended Essay (EE – razširjeni esej) in CAS (Creativity, Action and Service – Kreativnost, dejanja in služenje) esej, ki spodbuje študente, da sodelujejo pri obšolskih dejavnostih.

Ocenjevalni sistem IB je od 1 do 7 za vsak predmet. Razširjeni esej in TOC modul dijaku omogočita največ 3 bonus točke, tako da je maksimalno število točk 45. Diplomo prejmejo študentje, če imajo najmanj 24 točk, vendar morajo biti ob tem izpolnjeni tudi drugi pogoji poleg minimalnega števila točk.

Drugi del članka, v katerem pojasnjujemo, kateri program je najbolj ustrezen za nadaljevanje študija v zahodni Evropi ali ZDA, bo objavljen prihodnji teden. Če imate do takrat vprašanja o srednjih šolah v tujini, na katera želite izvedeti odgovor, jih lahko pošljete našim svetovalem, ki vam bodo z veseljem pomagali poiskati ustrezen srednješolski program v tujini.

> Brezplačno svetovanje za srednje šole rezervirajte tukaj. <


0 views

Uradni predstavnik skupine IntegralEdu v Sloveniji je Nanaja, s.p.

t: +386 (0)40 282 989

e-mail: info@integraledu.si

Zaradi letošnjih spremenjenih okoliščin v zvezi z epandemijo, naša fizična pisarna do septembra ostaja zaprta. 

Naše delo z vami poteka nemoteno, prek telefona in spletnih aplikacij, kjer z vami izvajamo video sestanke. 

Za vas smo dosegljivi: 

TOR od 8h do 16h 

SRE od 11h do 19h

Po vnaprejšnjem dogovoru, tudi ostale dni v tednu. 

 

Obiščite nas na:
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_logo