Search
  • Lea Ban

5 najpopularnejših podiplomskih študijev na Nizozemskem


Za razliko od nekaterih evropskih držav nudi Nizozemska popolnoma isto shemo študijskega financiranja za študente podiplomskih smeri kakor za študente dodiplomskih smeri. S tem daje kandidatom, ki bi želeli nadaljevati svoje visokošolsko izobraževanje, na izbiro veliko več možnosti, saj financiranje ni ovira. Še več – Nizozemci, narod inovacij, nudijo čedalje več novih podiplomskih programov v angleškem jeziku, namenjenih mednarodnim študentom. Oglejmo si 5 najpopularnejših podiplomskih študijev do zdaj:

1. International Security

Podiplomski študij mednarodne varnosti lahko vodi proti profesionalni karieri političnega svetovalca, diplomata, odnosov z javnostjo, raziskovalca ali lobista. Študij odpira možnosti tudi v mednarodnem poslovanju, delu v neprofitnih ali nevladnih organizacijah, v medijih, na univerzi ali pa na zasebnem raziskovalnem inštitutu.

2. Sustainable Energy System Management

Ta podiplomski študij se osredotoča na interdisciplinarne aspekte energentskih sistemov. Omogoča razvijanje veščin upravljanja in komunikacijskih veščin ter potrebno tehnično znanje, da bi se soočili z izzivi prehajanja med energentskimi sistemi. Študenti razvijajo tehnične, analitične in komunikacijske veščine, ki so potrebne, da postanejo ključni člani bodoče delovne sile obnovljivih virov energije.

Primer delovnega mesta: vodja projekta ali sistemski inovator.

3. Business Communication & Digital Media

Online marketing, komunikacijski mendžment, govorništvo, CRM administrator, svetovalec za digitalizacijo, sodelavec za digitalne medije, administrator spletnih strani, vodja projektov novih medijev, vodja oddelka za odnose z javnostmi – to so samo nekatera delovna mesta, ki jih študentje lahko zasedejo po zaključku tega podiplomskega študija.

Ob analizi notranjih in zunanjih komunikacijskih kanalov v določeni organizaciji se na podlagi dognanih zaključkov ob delu učijo novih strategij, ob tem pa je odlična podlaga znanje, pridobljeno med tem študijem.

4. International Financial Management

Po uspešno zaključenem študiju International Financial Managementa študentje delovna mesta lahko dobijo v različnih organizacijah: od najmanjših pa do največjih multinacionalnih podjetij. Pozicij na voljo je skoraj nešteto - delali boste lahko kot svetovalci ali voditelji v javnih in zasebnih organizacijah, bankah, finančnih institucijah, mednarodnih javnih organizacijah, kot so MDF, World Bank ali Evropska Centralna banka. Primeri delovnih mest: finančni menedžer v mednarodnem podjetju, komercialni menedžer, finančni analitik v veliki finančni instituciji, notranji ali zunanji svetovalec za podjetja.

5. Computing Science

Trenutno na svetu primanjkuje ustrezno izobraženega IT osebja. Študentje, ki zaključijo ta študij, pogosto službo dobijo še preden študij zaključijo. Primeri delovnih mest: delo v podjetju, ki razvija programsko opremo, IT svetovanje za podjetja, razvoj IKT orodij in programske opreme, IKT menedžer v zasebnem ali državnem podjetju, podjetnik ali podjetnica, ki nudi IT svetovanje ali razvoj programske opreme, profestor ali profesorica na vseh ravneh izobraževalnega sistema, od višjih razredov osnovne šole do univerze.

#Nizozemska #podiplomskištudij #študij

0 views

Uradni predstavnik skupine IntegralEdu v Sloveniji je Nanaja, s.p.

t: +386 (0)40 282 989

e-mail: info@integraledu.si

Zaradi letošnjih spremenjenih okoliščin v zvezi z epandemijo, naša fizična pisarna do septembra ostaja zaprta. 

Naše delo z vami poteka nemoteno, prek telefona in spletnih aplikacij, kjer z vami izvajamo video sestanke. 

Za vas smo dosegljivi: 

TOR od 8h do 16h 

SRE od 11h do 19h

Po vnaprejšnjem dogovoru, tudi ostale dni v tednu. 

 

Obiščite nas na:
  • Facebook Social Icon
  • Instagram_logo